Menu
Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace
Masarykova základní škola a mateřská školaKlenčí pod Čerchovem

Adresa

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem 207, 345 34

Základní škola

Ředitelka
tel.: 379 794 406
mob. 602 689 448

Sborovna, školní družina
379 794 212

Školní jídelna
379 794 336

Zástupkyně ředitelky
tel.: 379 794 406
mob. 602 687 695

Email
zakladni.skola@zsklenci.cz

Ekonomka školy
379 794 406

Úřední hodiny v době prázdnin jsou každé pondělí v době od 8 do 11 hodin

Děkujeme rodičům a zřizovateli za celoroční spolupráci a přejeme všem krásné léto!

GDPR

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace, IČ 60610484, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, dětí, žáků a dalších subjektů školy. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností uložených škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, potom taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování škola provádí jen výjimečně.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům
  • na opravu osobních údajů
  • na výmaz osobních údajů
  • na omezení zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • na přenositelnost údajů

Subjekty údajů se mohou obracet na školu v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu také za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

K uplatnění práv je možné se obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID: zsvkmut
  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: zakladni.skola@zsklenci.cz
  • poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem 207, 345 34
  • osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem 207, 345 34

Jmenovaným pověřencem pro školu je Richard Kamas, email: r.kamas@seznam.cz

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na